ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560091 , ದೂರವಾಣಿ: 080-29556626, 29554646,
E-Mail: sec-crcbng@ka.gov.in             crcbng@yahoo.co.in                    : Website: www.crcbng.karnataka.gov.in

           

 

ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಪೂಜಾರಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಡಾ.ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜ್‌

ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

 ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ.ಬಿ.ಅರ್ಚನಾ, ಕ.ಸಾ.ಸೇ,  

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

        ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ 1975 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (2) ರನ್ವಯ  ಸಮಿತಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

   

 

1

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  

ಸದಸ್ಯರು

2

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ 

ಸದಸ್ಯರು

3

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸದಸ್ಯರು

4

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರು

04 ಸದಸ್ಯರು

      ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. 

 

  ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ  ಶ್ರೀ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,  ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ.ಬಿ. ಅರ್ಚನಾ  ಕ.ಸಾ.ಸೇ., ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

 

  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಗಳು

 

        ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 5 ರನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ/ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 08 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 12 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

 

ಕ್ರ.ಸಂ

                ವಿವರ   

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು

1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
3 ಆರಕ್ಷಕ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
5 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
6 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೆ & ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
7 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸದಸ್ಯರು
8

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು      

ಸದಸ್ಯರು
9

ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು)

ಸದಸ್ಯರು
10 ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಸದಸ್ಯರು
11 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯರು/ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 13 ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಪದನಾಮ ಮಂಜೂ ರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು
1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 1 0

ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ.ಬಿ.ಅರ್ಚನಾ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿಯೋಜನೆ ಸ.ಕ.ಇಲಾಖೆ) ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

 2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 0 1 ಖಾಲಿ
3 ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 1 0 1 ಖಾಲಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 1 0 1 ಖಾಲಿ
5 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 1 0 1 ಖಾಲಿ
6 ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು 4 1 3

ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷಮ್ಮ

7 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 2 0 2

ಖಾಲಿ

8 ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು 4 3 1

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್‌

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು

9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 2 0 2 ಖಾಲಿ
10 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 1 1 0 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ವಿ.ಆನಂದ್‌ ಕುಮಾರ್
11 ಸೈಕಲ್‌ ಅರ್ಡಲಿ 1 0 1 ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್
12 ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ 3 0 3 ಖಾಲಿ 
   ಒಟ್ಟು 22 06 16  

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2021 04:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080