ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು ಲಿಂಕ್  
1 30-08-1976 SWD 5 SBR 76 Dt: 26-03-1976 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 3% ಭಿಕ್ಷುಕರ ಉಪಕರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
2  24-03-2000  SWD 15 SBR 97 Dt:24-03-2000  10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಉಪಕರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    
3  28-10-2011  ಸಕಇ :ಎಸ್ ಬಿಆರ್: 2011  ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಿ.ಕರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಂಪಸ ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    
4 20-11-2012 ಗ್ರಾಅಪ :555:ಗ್ರಾಪಂಅ: 2012 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿಗಳು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಭಿ.ಕರವನ್ನು ಕೇಂಪಸ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  
5 19-10-2012 ನಅಇ 322 ಸಮನ್ವಯ 2012 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತಿತ್ತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸುವ 3% ಭಿ.ಕರವನ್ನು ಕೇಪಸ ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಭಿ.ಕರ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ

1 05-12-2015 SWD 30 SBR 2011 ಜಿ.ಸ.ಕ, ಜಿ.ಅಧಿಕಾರಿ, ಮು.ಕಾಯ‍್ ನಿವಾ‍ ‍್ ಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಸ.ಕ.ಇ ರವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಅಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತ್ರರಣೆ  
2 05-12-2015 SWD 30 SBR 2011 ಭಿ.ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-01-2020 05:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin