ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560091

ದೂರವಾಣಿ: 080-29556626,  080-29554646 

email:  sec-crcbng@ka.gov.in, crcbng@yahoo.co.in

HELP LINE 10581

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ ಮೇಲ್‌ 

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್

 1

 

 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು

 

 080-29554646

 

 2

 ಯು.ಚಂದ್ರನಾಯಕ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 080-29556626

8277802617

3

ಆರ್.ರಮೇಶ‍ ಕುಮಾರ್

ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

 

 

8277802619

4

ಪಲ್ಲವಿ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

 

 

9964736760

5

ಹೆಚ್.ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

 

 

8277802618

6

ಧನಲಕ್ಷಮ್ಮ

ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

 

 

9148327448

7

ಸುಶೀಲಾ ಜಿ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

 

 

9663018061

7

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರ)

 

 

9880086721

8

ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರ)

 

 

8147358296

9

ಜಿ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ‍್

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ

 

 

9019893270

10

ರಿಯಾಜ್

ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ

 

 

9019357524

11

ಎಸ್.ಕುಮಾರ್

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ

 

 

9986020672

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-06-2020 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin